جدید باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت نمایش بزرگتر

باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت

021-28427678 دریافت قیمت روز

باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت 1500 میلی آمپر

جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت از 6 عدد باتری نیکل کادمیوم  1.2 ولت که بصورت سری شده آماده میشوند در جارو نصب میشوند.این باتری ها قدرت مناسب برای جاروشارژی ها را فراهم میکند.

محصول جدید

نوشتن نقد و نظر

باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت

باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت

باتری جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت 1500 میلی آمپر

جارو شارژی مولینکس 7.2 ولت از 6 عدد باتری نیکل کادمیوم  1.2 ولت که بصورت سری شده آماده میشوند در جارو نصب میشوند.این باتری ها قدرت مناسب برای جاروشارژی ها را فراهم میکند.