جدید نمایش بزرگتر

باتری کتابی شارژی کملیون

021-28427678 دریافت قیمت روز

باتری کتابی شارژی کملیون پر قدرت

ساخت چین به سفارش آلمان

بهترین زمان مصرف تا سال 2025

مناسب جهت استفاده در دستگاه های هنجره و اسباب بازی هایی که از باتری کتابی استفاده میکنند  و میکرو بیسیم ها

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-9

محصول جدید

نوشتن نقد و نظر

باتری کتابی شارژی کملیون

باتری کتابی شارژی کملیون

باتری کتابی شارژی کملیون پر قدرت

ساخت چین به سفارش آلمان

بهترین زمان مصرف تا سال 2025

مناسب جهت استفاده در دستگاه های هنجره و اسباب بازی هایی که از باتری کتابی استفاده میکنند  و میکرو بیسیم ها

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-9