باتری جارو شارژی

انواع باتری های جارو شارژی موجود در شرکت آسان باتری بصورت سری شده و آماده تحویل

باتری جاروشارژی بلک اند دکر


باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 3/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 4/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 7/2 ولت 1500 میلی آمپر (قاب سفید)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 9/6 ولت 1500 میلی آمپر (قاب سفید)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 9/6 ولت 1500 میلی آمپر (قاب مشکی)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 12 ولت 1500 میلی آمپر (تاشو)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 12 ولت 1500 میلی آمپر(قاب مشکی)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 14/4 ولت 1500 میلی آمپر (تاشو)

باتری جاروشارژی (Black & Decker) بلک انددکر 18 ولت 1500 میلی آمپر (تاشو)

شما میتوانید عکس باتری جاروشارژی بلک اند دکر را نیز با واتس آپ برای بخش تعمیر شرکت آسان باتری ارسال کنید و آماده در کمترین زمان تحویل بگیرید.


باتری جاروشارژی مولینکس آماده تحویلباتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 3/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 4/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 4/8 ولت 1500 میلی آمپر ( به همراه 2 پوکه باتری )

باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 7/2 ولت 1500 میلی آمپر (پک نمونه یک)

 باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 7/2 ولت 1500 میلی آمپر (پک نمونه دو)

باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 9/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Moulinex) مولینکس 12 ولت 1500 میلی آمپر

شما میتوانید عکس باتری جاروشارژی مولینکس خود را نیز با واتس آپ برای بخش تعمیر شرکت آسان باتری ارسال کنید و آماده در کمترین زمان تحویل بگیرید.


باتری جارو شارژی سایا (پارس خزر) آماده تحویلباتری جارو شارژی سایا 3/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی سایا 4/8 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جاروشارژی کورس آماده تحویلباتری جاروشارژی (Cours) کورس 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Cours) کورس 18 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی بوش آماده تحویل باتری جاروشارژی (Bosch) بوش 3/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Bosch) بوش 14/4 ولت 1500 میلی آمپر (پک نمونه یک)

باتری جاروشارژی (Bosch) بوش 14/4 ولت 1500 میلی آمپر (پک نمونه دو)

باتری جاروشارژی (Bosch) بوش 18 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Bosch) بوش 20/4 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی آاِگ AEG آماده تحویلباتری جارو شارژی (AEG) آاِگ 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (AEG) آاِگ 18 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (AEG) آاِگ 25/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (AEG) آاِگ 28/8 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی کنوود Kenwood آماده تحویلباتری جاروشارژی (Kenwood) کنوود 4/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Kenwood) کنوود 8/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Kenwood) کنوود 14/4 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی سانی Sunny آماده تحویلباتری جاروشارژی (Sunny) سانی 8/4 ولت 1500 میلی آمپر ( پک نمونه یک)

باتری جاروشارژی (Sunny) سانی 8/4 ولت 1500 میلی آمپر ( پک نمونه دو)

باتری جاروشارژی (Sunny) سانی 8/4 ولت 1500 میلی آمپر ( پک نمونه سه )

باتری جاروشارژی (Sunny) سانی 14/4 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی همیلتون Hmailton آماده تحویلباتری جاروشارژی (Hamilton) همیلتون 9/6 ولت 1500 میلی آمپر ( پک نمونه یک )

باتری جاروشارژی (Hamilton) همیلتون 9/6 ولت 1500 میلی آمپر ( پک نمونه دو )


باتری جارو شارژی مجیک Magic آماده تحویلباتری جاروشارژی (Magic) مجیک 9/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Magic) مجیک 10/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Magic) مجیک 6 ولت 4/5  آمپر موریسل


باتری جارو شارژی گاسونیک GO Sonic آماده تحویلباتری جاروشارژی (Go sonic) گاسونیک 9/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Go sonic) گاسونیک 14/4 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی سنکور Sencore آماده تحویلباتری جارو شارژی (Sencore) سنکور 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Sencore) سنکور 14/4 ولت 1100 میلی آمپر


باتری جارو شارژی فکیر Fakirباتری جارو شارژی (Fakir) فکیر 3/7 ولت 2200 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Fakir) فکیر 10/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Fakir) فکیر 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Fakir) فکیر 22/2 ولت 2200 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Fakir) فکیر 25/2 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی ساکس Ssaksباتری جارو شارژی (Ssaks) ساکس 6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Ssaks) ساکس 9/6 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی سامباتری جارو شارژی (Sam) سام 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Sam) سام 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Sam) سام 18 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی ناساباتری جارو شارژی (Nasa) ناسا 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Nasa) ناسا 18 ولت 1500 میلی آمپر


باتری جارو شارژی آریته Arieteباتری جارو شارژی (Ariete) آریته 12 ولت 2000 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Ariete) آریته 3/6 ولت 2000 میلی آمپر


مدل های دیگر باتری جاروشارژیباتری جاروشارژی (Samsung) سامسونگ 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Philips) فیلیپس 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (swivel sweeper) سویول سوییپر 7/2 ولت 1100 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Hitachi) هیتاچی 21/6 ولت 2000 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Tefal) تفال 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Hardstone) هاردستون 18 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Makita) ماکیتا 7/2 ولت 2000 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Sat leaner) ساتلینر 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Arzum) آرزوم 9/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Delmonti) دلمونتی 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Sonashi) سوناشی 14/4 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جاروشارژی (Coway) کووی 10/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Keep) کیپ 6 ولت 4/5 آمپر

باتری جارو شارژی (Rowenta) رونتا 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Vidas) ویداس 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Beem) بیم 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Fuma) فوما 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Naniwa) نانیوا 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Best) بست 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Apex) اپکس 14/4 ولت 1100 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (electrolux) الکترولوکس 12 ولت 1100 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Ronix) رونیکس 15/6 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Milen) میلن 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Techno) تکنو 12 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Midea) میدیا 18 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Kaper) کیپر 14/8 ولت 2200 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Arshia) ارشیا 10/8 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Sanaam) صنام 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (spada) اسپادا 14/4 ولت 2000 میلی آمپر پر قدرت

باتری جارو شارژی (myson) مایسان 7/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری جارو شارژی (Gilberton) گیلبرتون 7/2 ولت 1500 میلی آمپر


انواع باتری جاروشارژی که به صورت تک سل میباشند (تک سلولی)باتری SC ساب سی 1/2 ولت 1500 میلی آمپر

باتری SC ساب سی 1/2 ولت 2000 میلی آمپر

باتری SC ساب سی 1/2 ولت 3000 میلی آمپر

باتری 4/5SC ساب سی 1/2 ولت 1500 میلی آمپر


باتری های سیلد اسید موجود جهت استفاده در جاروشارژیباتری خشک جاروشارژی 6 ولت 2/8 آمپر

باتری خشک جاروشارژی 6 ولت 4/5 آمپر

باتری سیلد اسید جاروشارژی 6 ولت 5 آمپر

باتری سیلد اسید جاروشارژی 12 ولت 2/6 آمپر

باتری سیلد اسید جاروشارژی 12 ولت 2/7 آمپر

باتری خشک جاروشارژی 12 ولت 2/8 آمپر

باتری خشک جاروشارژی 12 ولت 2/9 آمپر


تعویض باتری جاروشارژیشما میتوانید عکس باتری جارو شارژی خود را نیز برای ما از طریق واتس آپ ارسال و در سریع ترین زمان با ارسال رایگان تحویل بگیرید.


عمر باتری جارو شارژی

با توجه به جدید بودن تاریخ تولید باتری های وارداتی شرکت آسان باتری معمولا باتری های جاروشارژی عمری مفیدی حدود 3 سال دارند، که این مورد با توجه به مارک جاروشارژی و نحوه استفاده متغیر میباشد.

برخی جاروهای شارژی قطع کن اتوماتیک دارند ولی در برخی دیگه  به این شکل است که بعد از اتمام شارژ باتری آن را روی پایه شارژ قرار دهید و هنگامی که شارژ شد از شارژ بردارید و یا اینکه آداپتور را از برق جدا نمایید و هنگامی که شارژ جارو تمام شد، آداپتور را به برق متصل نمایید. این شکل استفاده طول عمر باتری شما را افزاش میدهد.

زمان شارژ باتری جارو شارژی بستگی به میزان خروجی ولتاژ و آمپر آداپتور دارد، معمولا برای اولین استفاده به حدود 16 ساعت و برای دفعات بعدی حدود 8 ساعت زمان نیاز دارد.

محصولات مرتبط

اشتراک این مطلب

نظر (0)

نظر ثبت نشده است