باتری سیلد اسید 12 ولت  16 محصول وجود دارد

باتری های اتمی یا خشک 12 ولت با آمپر های مختلف

این نوع باتری های سیلد اسید دارای مزایای زیادی هستند از جمله:

طول عمر مناسب ، قیمت مناسب باتری های اتمی نسبت به انواع پلیمری و لیتیومی ، جریان بالا مثلا برای استارت بخاطر مقاومت داخلی پایین، امکان سری کردن باتری های اتمی با یکدیگر، سایز استاندارد برای جایگزین کردن ،تعویض آسان سوکت

باتری سیلد اسید 12...

باتری های اتمی یا خشک 12 ولت با آمپر های مختلف

این نوع باتری های سیلد اسید دارای مزایای زیادی هستند از جمله:

طول عمر مناسب ، قیمت مناسب باتری های اتمی نسبت به انواع پلیمری و لیتیومی ، جریان بالا مثلا برای استارت بخاطر مقاومت داخلی پایین، امکان سری کردن باتری های اتمی با یکدیگر، سایز استاندارد برای جایگزین کردن ،تعویض آسان سوکت

باتری سیلد اسید 12 ولت را بصورت عمده از مرکز تخصصی آسان باتری خرید نمایید.

فروش عمده از وارد کننده مستقیم باطری های سیلد لید اسید در ایران.

بیشتر
ترتیب