باتری های سیلد اسید  40 محصول وجود دارد

فروش عمده باتری هایی یو پی اس یا اتمی

باتری های سیلد لید اسید است در بخش های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد های فراوانی دارد که در قسمت پایین با کاربرد باطری های سیلد اسید بیشتر آشنا شوید.

باتری های اتمی از پلیت های سربی تشکیل می شود که نقش الکترودها و سولفوریک اسید را بازی می کنند و الکترولیت را تشکیل می دهند.

باتری های سیلد اسید از ...

فروش عمده باتری هایی یو پی اس یا اتمی

باتری های سیلد لید اسید است در بخش های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد های فراوانی دارد که در قسمت پایین با کاربرد باطری های سیلد اسید بیشتر آشنا شوید.

باتری های اتمی از پلیت های سربی تشکیل می شود که نقش الکترودها و سولفوریک اسید را بازی می کنند و الکترولیت را تشکیل می دهند.

باتری های سیلد اسید از اتصال دو فلز غیر همنام (الکترود) در مایع اسید (الکترولیت) جریان الکتریکی برقرار خواهد شد. به بیان تخصصی تر الکترود مثبت یون های دارای بار منفی را جذب می کنند و طی واکنشی پتانسیل الکتریکی در دو قطب مثبت و منفی ایجاد می شود. 

در باتری های سیلد لید اسید هنگامی که سلولی دشارژ می شود سرب و اسید رقیق دچار واکنش شیمیایی شده که سولفات سرب و آب تولید می کنند و نیز هنگامی که سلولی شارژ می شود سرب سولفات و آب تبدیل به سرب و اسید می شوند.

در ساخت تمام باتری ها ی اتمی جریان شارژ باید به گونه ای تنظیم شود که قابلیت جذب انرژی توسط باتری بوجود آید.

اندازه باطری های سیلد اسید بر اساس آمپر ساعت آنها متفاوت است. بر اساس آمپر ساعت باتری ها حداقل استانداردهایی برای ابعاد و وزن آنها تعیین شده است که بستگی به جنس مواد اولیه آنها دارند.

چنانچه وزن باتری سیلد لید اسید نسبت به استانداردهای آن کمتر باشد نشان دهنده این است که الکترودها نازک هستند و یا آلیاژی غیر از سرب در تهیه آنها استفاده شده است. در نتیجه ظرفیت باتری واقعی نیست و طول عمر آنها کمتر است.

 

بیشتر
ترتیب