فروش عمده باتری لیتیوم پلیمر  7 محصول وجود دارد

درباره باتری های لیتیوم پلیمر

باتری های لیتیوم از یک الکترولیت جامد شکل گرفته بود. همچنین تولید باتری های لیتیوم در سایز های مختلف امکان پذیر است. گاهی این باتری در سایز 2 میلی متر هم تولید میشود . این باتری بسیار سبک است.

فروش عمده باتری های لیتیومی پلمیری به نسبت باتری های لیتیومی یونی بیشتر است. آمپر خروجی این نوع باتری ها کم است.

باتری لیتیو...

درباره باتری های لیتیوم پلیمر

باتری های لیتیوم از یک الکترولیت جامد شکل گرفته بود. همچنین تولید باتری های لیتیوم در سایز های مختلف امکان پذیر است. گاهی این باتری در سایز 2 میلی متر هم تولید میشود . این باتری بسیار سبک است.

فروش عمده باتری های لیتیومی پلمیری به نسبت باتری های لیتیومی یونی بیشتر است. آمپر خروجی این نوع باتری ها کم است.

باتری لیتیوم پلیمری از پلیمر میکرو تشکیل شده است. باتری های لیتیوم پلمیری نیازی به بدنه فلزی برای حفاظت نخواهد داشت.

باتری های لیتیوم پلمیری دارای مزیت هایی زیر میباشد

بسیار سبک تر از سایر باتری ها می باشد. سطح خودشارژی کمتری دارند. این نوع باتری به دلیل نوع ساخت دارای اشکال مختلفی هستند.

یعنی می توان آنها را به شکل دلخواه خود در آورد. همچین این نوع باتری ها خالی از عیب نیستند. از لحاظ قیمتی گران قیمت می باشند که یک عیب محسوب می شود. عمر مفید آنها کوتاه تر از باتری های لیتیومی یونی می باشد.

خرید عمده باتری های لیتیوم پلیمر با قیمت بسیار مناسب امکان پذیر است. تعویض این نوع باتری ها نیاز به کمی تجربه دارد.

بیشتر
ترتیب