باتری نیم قلمی معمولی  4 محصول وجود دارد

باتری های نیمه قلمی معمولی

مناسب جهت مصرف انواع وسایل و اسباب بازی های کم مصرف

ترتیب