باتری های بزرگ  7 محصول وجود دارد

فروش عمده باتری سایز بزرگ D

باتری سایز بزرگ (D)

در یک نگاه کلی، خوب است بدانید که باتری های AAA ، AA ، C و D همه ولتاژ یکسان هستند - 1.5 ولت.

آنچه که آنها در این مورد تفاوت دارند ، آمپراژ است ، به این معنی که آنها مقدار کل انرژی متفاوتی دارند (به همین دلیل اندازه های باتری ها مختلف هستند)

باتری سایز بزرگ نیز دارای 1.5 ولت و 1.2 ولت میباشند

فروش عمده باتری سایز بزرگ D

باتری سایز بزرگ (D)

در یک نگاه کلی، خوب است بدانید که باتری های AAA ، AA ، C و D همه ولتاژ یکسان هستند - 1.5 ولت.

آنچه که آنها در این مورد تفاوت دارند ، آمپراژ است ، به این معنی که آنها مقدار کل انرژی متفاوتی دارند (به همین دلیل اندازه های باتری ها مختلف هستند)

باتری سایز بزرگ نیز دارای 1.5 ولت و 1.2 ولت میباشند

بیشتر
ترتیب