باتری های قلمی معمولی   4 محصول وجود دارد

فروش عمده باتری های معمولی ارزان قیمت غیر قابل شارژ

باتری قلمی معمولی یا نام دیگر آن AA که باتری دوگانه A ، penitite یا Mignon نیز نامیده می شود ،

یک باتری خشک معمولی استوانه ای تک سلولی با اندازه استاندارد است.

طول عمر اینگونه باتری های معمولی قلمی زیاد نیست و بیشتر جهت مصارف کم مصرف استفاده میشود و از نظر قیمت هم جزو ارزانترین باتری های قلمی...

فروش عمده باتری های معمولی ارزان قیمت غیر قابل شارژ

باتری قلمی معمولی یا نام دیگر آن AA که باتری دوگانه A ، penitite یا Mignon نیز نامیده می شود ،

یک باتری خشک معمولی استوانه ای تک سلولی با اندازه استاندارد است.

طول عمر اینگونه باتری های معمولی قلمی زیاد نیست و بیشتر جهت مصارف کم مصرف استفاده میشود و از نظر قیمت هم جزو ارزانترین باتری های قلمی میباشد.

بیشتر
ترتیب