باتری بزرگ ومتوسط وکتابی  35 محصول وجود دارد

فروش عمده انواع باتری متوسط ، باتری بزرگ و باتری کتابی در ایران

باطری های سایز C ( متوسط) سایز D (بزرگ) باتری کتابی 9 ولت

بهترین قیت فروش عمده را در مرکز پخش آسان باتری بخواهید.

ترتیب