فروش عمده باتری شارژی سونی SONY AA 2500

فروش عمده باتری قلمی شارژی سونی

2500 میلی آمپر

ساخت ژاپن

باکس 10 جفتی یا 20 عدد باتری قلمی

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-9.8

محصول جدید

درج محتوای دلخواه متنی و تصویری و یا حتی ویدئو در این بخش با امکانات پیشرفته

نوشتن نقد و نظر

فروش عمده باتری شارژی سونی SONY AA 2500

فروش عمده باتری شارژی سونی SONY AA 2500

فروش عمده باتری قلمی شارژی سونی

2500 میلی آمپر

ساخت ژاپن

باکس 10 جفتی یا 20 عدد باتری قلمی

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-9.8