باتری قلمی شارژی جی پی 1300میلی آمپر

باتری قلمی جی پی شارژی

1300میلی آمپر

ساخت چین به سفارش سنگاپور

2 عدد

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-8.5 

محصول جدید

درج محتوای دلخواه متنی و تصویری و یا حتی ویدئو در این بخش با امکانات پیشرفته

نوشتن نقد و نظر

باتری قلمی شارژی جی پی 1300میلی آمپر

باتری قلمی شارژی جی پی 1300میلی آمپر

باتری قلمی جی پی شارژی

1300میلی آمپر

ساخت چین به سفارش سنگاپور

2 عدد

ارزش باتری نسبت به هزینه: 10-8.5